Disclaimer

Giriş

Inat TV’ye hoş geldiniz! Bu Açıklama, web sitemizin kullanımınızı yönetir; web sitemizi kullanarak, bu Açıklama’yı tamamen kabul etmiş olursunuz. Bu Açıklama’nın herhangi bir bölümüyle anlaşmazlık içindeyseniz, web sitemizi kullanmamalısınız.

Garantiler Yok

Bu web sitesi, açık veya örtülü olarak herhangi bir temsil veya garanti olmaksızın “olduğu gibi” sunulmaktadır. Inat TV, bu web sitesi veya bu web sitesinde sağlanan bilgi ve materyallerle ilgili herhangi bir temsil veya garanti yapmamaktadır.

Yukarıdaki genel ifadenin hükümlerini etkilemek kaydıyla, Inat TV şunları garanti etmez:

  • bu web sitesinin sürekli olarak kullanılabilir veya hiç kullanılamayacağı; veya
  • bu web sitesindeki bilgilerin tam, doğru veya yanıltıcı olmadığı.

Bu web sitesindeki hiçbir şey, herhangi bir türde bir tavsiye oluşturmaz veya oluşturmak amacıyla kullanılmaz.

Sorumluluğun Sınırları

Inat TV, bu web sitesinin içeriğiyle ilgili olarak, doğrudan kayıplar için (sözleşme hukuku, haksız fiil hukuku veya başka bir şekilde) size karşı sorumlu olmayacaktır:

  • web sitesinin ücretsiz olarak sağlanması durumunda, herhangi bir doğrudan kayıp için;
  • herhangi bir dolaylı, özel veya sonuçsal kayıp için; veya
  • herhangi bir iş kaybı, gelir, kazanç veya beklenen tasarrufların kaybı, sözleşmelerin veya iş ilişkilerinin kaybı, itibar veya iyi niyetin kaybı veya kaybı veya bilginin veya verinin kaybı veya bozulması için.

Bu sorumluluk sınırlamaları, Inat TV’nin potansiyel kayıplar konusunda açıkça uyarılmış olmasına rağmen geçerlidir.

İstisnalar

Bu web sitesi açıklamasında, yasayla hariç tutulması veya sınırlanması yasa dışı olacak herhangi bir garantiyi hariç tutmaz veya sınırlamaz; ve bu web sitesi açıklamasında, Inat TV’nin aşağıdaki konularda sorumluluğunu hariç tutmayacağı veya sınırlamayacağı veya hariç tutmaya veya sınırlamaya çalışacağı veya deneyeceği hiçbir şey olmayacak Inat TV’nin ihmaliyle meydana gelen ölüm veya kişisel yaralanma;

  • Inat TV’nin dolandırıcılığı veya hileli temsilciği; veya
  • Yasal olarak Inat TV’nin sorumluluğunu hariç tutmanın veya sınırlamanın veya hariç tutmanın veya sınırlamanın yasa dışı veya yasal olmayacağı bir konu.

Uygunluk

Bu web sitesini kullanarak, bu web sitesi açıklamasında belirtilen sorumluluk hariç tutma ve sınırlamalarının makul olduğunu kabul edersiniz.

Diğer Taraflar

Sınırlı sorumluluk sahibi bir varlık olarak, Inat TV’nin görevlilerinin ve çalışanlarının kişisel sorumluluğunu sınırlama çıkarına sahip olduğunu kabul edersiniz. Web sitesi ile bağlantılı olarak çektiğiniz kayıplarla ilgili olarak Inat TV’nin görevlileri veya çalışanlarına kişisel olarak herhangi bir iddia getirmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Geçersiz Hükümler

Bu web sitesi açıklamasının herhangi bir hükmünün, uygulanabilir hukuk altında geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu, bu web sitesi açıklamasının diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

İletişim Bilgileri

Bu Açıklama ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen inattvturkey@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçin.